Making your business shine is our North Star

stjerne underside

NEWS & PRESS RELEASES

Follow our news and read our press releases and annual reports here.

Regeringen har d. 11. marts 2020 opfordret erhvervslivet til at bakke op om at begrænse smitte af Coronavirus i videst muligt omfang. I den forbindelse har regeringen tilkendegivet, at der fortsat skal produceres varer i Danmark, hvorfor vi i BB Electronics opretholder fuld produktion.

Den fulde produktion skal naturligvis finde sted på et forsvarlig grundlag, således at vi sikrer fortsat forsyning til vores kunder med størst mulig omtanke for vores medarbejders sikkerhed, og desuden støtter op om regeringens anbefaling om minimering af virussmitte.

I BB Electronics er vores produktion nerven i vores forretning. For at værne om produktionen har vi taget følgende forsigtighedsforanstaltninger:

 • Med øjeblikkelig virkning har vi isoleret vores produktion, hvilket betyder at ingen personer, der ikke har et anliggende i produktionen, må komme ind i området, med mindre der foreligger en godkendelse fra ledelsen.
 • Der er etableret et indslusningsområde for vareforsendelse og vareindlevering for at minimere fysisk kontakt.
 • ALLE interne og eksterne fysiske møder ændres til Skype- eller telefonmøder. Er det nødvendigt med et fysisk møde, holdes der min. 2 meters afstand til hinanden og mødets varighed er max. 12. min.  

 • Alle forretningsrejser aflyses med mindre de er forretningskritiske. Ledelsen skal godkende enhver rejseaktivitet.

 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring hygiejne er nedbrudt til konkrete anvisninger som alle medarbejdere er blevet grundigt instrueret i og der følges op på løbende. Bl.a. rengøres hver arbejdsstation efter endt vagt, for at undgå evt. smitte.

Produktionsspecifikke foranstaltninger:

 • Produktionen er delt i mindst to skiftehold for at minimere indvirkningen af en eventuel karantæne situation.
 • Skiftehold i produktionen adskilles ved forskudt mødetid, så der ikke er mulighed for fysisk kontakt mellem skiftene.

 • Pauser afvikles af to omgange for at minimere antallet af personer samlet i kantinen. 

 • Det er et krav at hver medarbejder desinficerer hænderne inden man går ind i kantinen og straks efter at man går ud igen.

 • Medarbejderne skal fordele sig med god afstand ved bordene – som minimum skal der være en fri plads mellem hver medarbejder og man sidder ikke direkte over for hinanden.

Administrationen:

 • Administrative medarbejdere der er på BB Electronics bedes fordele sig på kontorerne, så der holdes min. 2 m. afstand til hinanden, samt følge de ovenfor nævnte anvisninger.

Vi tager naturligvis situationen meget alvorligt og følger udviklingen nøje, samtidig med at vi arbejder dedikeret på fortsat at kunne overholde alle aftaler om leveringer. Skulle situationen udvikle sig i en retning som får indflydelse på vores virke, vil vi naturligvis orientere herom.

2018 was a successful year for BB Electronics, with solid top line growth and improved profitability. This gives room for increased investments in new services for customers.

Yet another successful year gives BB Electronics the opportunity to expand their palette of services. Already last month BB Electronics acquired a new, well-functioning factory in the Czech Republic. ”We are following our long-term plan for the development and growth of BB Electronics, and the good results of recent years mean that we can remain ambitious in our goals,” says CEO Carsten Christensen.

"It is important for us to develop with the needs of our customers. We have several customers who outsource a larger share of their production and logistics, while focusing on, e.g., product development and sales. Therefore, to a greater extent, we take care of the customers’ needs for box build, configuration and distribution to their customers. We see it as a natural development in our business model," Carsten Christensen adds.

Growth in 2018 comes from both BB Electronics’ Chinese factory in Suzhou and from the headquarters in Horsens, Denmark, and the positive development is expected to continue in 2019, when the newly acquired factory in the Czech Republic will also contribute to the development. ”We are very positive about the developments this year as well as in the years to come, where we continue our technological focus on automation and increased capabilities that our customers benefit from,” says Chairman Sven Ruder.

Read the full press release (in English) and the annual report for more information

Endnu et succesfuldt år giver BB Electronics mulighed for at udvide paletten af services til kunderne.

Blandt andet derfor erhvervede BB Electronics en ny, velfungerende fabrik i Tjekkiet i sidste måned. ”Vi følger vores langsigtede plan for udvikling og vækst af BB Electronics, og de seneste års fornuftige resultater medfører at vi fortsat kan være ambitiøse i vores målsætninger,” udtaler CEO Carsten Christensen.

”Det er vigtigt for os at udvikle os med kundernes behov. Vi har flere kunder, som outsourcer en større andel af deres produktion og logistik, mens de fokuserer på bl.a. produktudvikling og salg. Derfor varetager vi i større udstrækning kundernes behov for box-build, konfiguration og distribution til deres kunder, og ser det som en naturlig udvikling i vores forretningsmodel,” tilføjer Carsten Christensen.

Væksten i 2018 kommer fra såvel BB Electronics’ kinesiske fabrik i Suzhou som fra hovedsædet i Horsens, og den positive udvikling forventes at fortsætte i 2019, hvor også den ny-erhvervede fabrik i Tjekkiet vil bidrage til udviklingen. ”Vi ser meget positivt på udviklingen i indeværende såvel som de kommende år, hvor vi fortsætter vores teknologiske fokus på automatisering og øgede kapabiliteter, som kunderne nyder gavn af,” udtaler bestyrelsesformand Sven Ruder.

Læse hele pressemeddelelsen (på dansk) og årsrapporten (på engelsk) 

 

 

susanne schaldemose blue
Jørgen Grønlund