Making your business shine is our North Star

stjerne underside

Monday, 16 March 2020 11:09

BBE FORHOLDSREGLER EFTER REGERINGENS UDMELDING

Regeringen har d. 11. marts 2020 opfordret erhvervslivet til at bakke op om at begrænse smitte af Coronavirus i videst muligt omfang. I den forbindelse har regeringen tilkendegivet, at der fortsat skal produceres varer i Danmark, hvorfor vi i BB Electronics opretholder fuld produktion.

Den fulde produktion skal naturligvis finde sted på et forsvarlig grundlag, således at vi sikrer fortsat forsyning til vores kunder med størst mulig omtanke for vores medarbejders sikkerhed, og desuden støtter op om regeringens anbefaling om minimering af virussmitte.

I BB Electronics er vores produktion nerven i vores forretning. For at værne om produktionen har vi taget følgende forsigtighedsforanstaltninger:

 • Med øjeblikkelig virkning har vi isoleret vores produktion, hvilket betyder at ingen personer, der ikke har et anliggende i produktionen, må komme ind i området, med mindre der foreligger en godkendelse fra ledelsen.
 • Der er etableret et indslusningsområde for vareforsendelse og vareindlevering for at minimere fysisk kontakt.
 • ALLE interne og eksterne fysiske møder ændres til Skype- eller telefonmøder. Er det nødvendigt med et fysisk møde, holdes der min. 2 meters afstand til hinanden og mødets varighed er max. 12. min.  

 • Alle forretningsrejser aflyses med mindre de er forretningskritiske. Ledelsen skal godkende enhver rejseaktivitet.

 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring hygiejne er nedbrudt til konkrete anvisninger som alle medarbejdere er blevet grundigt instrueret i og der følges op på løbende. Bl.a. rengøres hver arbejdsstation efter endt vagt, for at undgå evt. smitte.

Produktionsspecifikke foranstaltninger:

 • Produktionen er delt i mindst to skiftehold for at minimere indvirkningen af en eventuel karantæne situation.
 • Skiftehold i produktionen adskilles ved forskudt mødetid, så der ikke er mulighed for fysisk kontakt mellem skiftene.

 • Pauser afvikles af to omgange for at minimere antallet af personer samlet i kantinen. 

 • Det er et krav at hver medarbejder desinficerer hænderne inden man går ind i kantinen og straks efter at man går ud igen.

 • Medarbejderne skal fordele sig med god afstand ved bordene – som minimum skal der være en fri plads mellem hver medarbejder og man sidder ikke direkte over for hinanden.

Administrationen:

 • Administrative medarbejdere der er på BB Electronics bedes fordele sig på kontorerne, så der holdes min. 2 m. afstand til hinanden, samt følge de ovenfor nævnte anvisninger.

Vi tager naturligvis situationen meget alvorligt og følger udviklingen nøje, samtidig med at vi arbejder dedikeret på fortsat at kunne overholde alle aftaler om leveringer. Skulle situationen udvikle sig i en retning som får indflydelse på vores virke, vil vi naturligvis orientere herom.

susanne schaldemose blue
Jørgen Grønlund