Making your business shine is our North Star

stjerne underside

Tuesday, 27 March 2012 08:30

BB Electronics A/S øger overskuddet i svært marked

Elektronikvirksomheden BB Electronics har forbedret sit års resultat (EBITDA) med 55 procent og fastholdt sin omsætning i 2011

 Ved at fastholde sin omsætning og effektivisere produktions-, indkøbs- og salgsindsatsen kom elektronik-virksomheden BB Electronics A/S med hovedsæde i Horsens ud af 2011 med et markant forbedret resultat i forhold til året før. Resultatet er det bedste i BB Electronics historie og blev for 2011 et overskud efter skat på 29,9 millioner kroner mod et plus på fem millioner kroner året før på baggrund af en tilsvarende omsætning.

- I 2011 har BB Electronics fastholdt omsætningen på samme niveau som i 2010 (704 mio. kr. – red). Det er tilfredsstillende, taget den makroøkonomiske situation i betragtning. Som et resultat af de projekter BB Electronics har gennemført de seneste år, er indtjeningen i 2011 øget betragteligt. EBITDA er steget med 55 procent til 69,6 millioner kroner, lagrene blev fastholdt på et uændret niveau, og den nettorentebærende gæld blev reduceret med 50,7 millioner kroner, siger administrerende direktør i BB Electronics A/S, Knud Andersen.

BB Electronics har gennem de senere år sat en række effektiviseringsprojekter i virksomhedens produktion samt indkøbs- og salgsled på skinner, og det er resultaterne af de projekter, der nu er blevet synlige på bundlinjen. Derfor forventer virksomheden også på trods af udfordrende markedsbetingelser at fastholde indtjeningsniveauet i 2012.

- Med de betydelige initiativer, der er gennemført de seneste år, fremstår virksomheden i dag som en stærk og velkonsolideret partner, der tilbyder både eksisterende og nye kunder en meget høj kvalitet, hurtig opstart af nye produkter, en høj leveringsperformance og stor fleksibilitet, konkluderer Knud Andersen i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2011.

BB Electronics A/S er en af Skandinaviens førende servicevirksomheder indenfor elektronikproduktion. Hovedsædet ligger i Horsens, hvor en del af produktionen er placeret. Siden 2004 har BB Electronics også haft en produktionsenhed i Suzhou, Kina. Virksomheden har kunder i hele det nordlige Europa og beskæftiger 680 medarbejdere.

I 2007 satte BB Electronics A/S gang i et omfattende effektiviserings- og investeringsprojekt i alle led af organisationen. Det har medført en total transformation af virksomhedens måde at producere på. Det har skabt – og skaber fortsat – markante og synlige resultater på både fabrikken i Danmark og fabrikken i Kina. Det er resultatet af den proces, der har givet synlige resultater på bundlinjen i seneste års regnskab. Effektiviseringsarbejdet og investeringerne fortsætter i de kommende år.

For yderligere oplysninger kontakt CEO Knud Andersen, +45 22 23 50 60

Download PDF

susanne schaldemose blue
Jørgen Grønlund